Technologia AFC

WAGNER Air Flow Control (AFC) gwarantuje dokładną kontrolę aplikacji farby i optymalne wyniki lakierowania.
Closed loop controler – elektroniczna kontrola przepływu powietrza w obwodach pneumatycznych zapewnia pełną powtarzalność wyników.

Korzyści:
  • Stały przepływ powietrza
  • Nastawione parametry są mierzone w czasie rzeczywistym
  • Pełna powtarzalność ustawień i wyników
  • Zdalne sterowanie poprzez application control
  • Możliwość indywidualnego ustawienia parametrów dla każdego operatora

 

Tech_EN_AFC

 

Technologia CORONA

Wytwarzanie wysokiego napięcia niezbędnego w procesie lakierowania elektrostatycznego „Corona” realizowane jest za pomocą kaskady wysokiego napięcia zintegrowanej w obudowie pistoletu lakierniczego. Parametry pracy kaskady wysokiego napięcia, tj. wysokość napięcia ładowania, ograniczenie prądowe oraz charakterystyka ładowania regulowane są precyzyjnie w urządzeniu sterującym. Wysokie napięcie wytworzone przez kaskadę przy użyciu zewnętrznej elektrody powoduje jonizację powietrza w obszarze elektrody pistoletu. Farba proszkowa podawana z pistoletu poruszając się w obszarze zjonizowanego powietrza otrzymuje ładunek elektryczny – ujemny w stosunku do uziemionego detalu. Dzięki różnicy potencjałów pomiędzy naładowaną farbą a uziemionym detalem następuje przyciąganie farby proszkowej do detalu zgodnie z liniami sił pola elektrycznego detalu.

Malowanie elektrostatyczne „Corona” charakteryzuje się małym zapotrzebowaniem na sprężone powietrze oraz niewielką ilością części zamiennych podlegających eksploatacyjnemu zużyciu. Niewątpliwą zaletą malowania elektrostatycznego jest szybkość procesu lakierowania, jak również możliwość stosowania szerokiego wachlarza farb proszkowych, w tym farb metalicznych oraz z efektami specjalnymi, które są niedostępne przy użyciu malowania elektrokinetycznego „Tribo”.

 

Tech_EN_CORONA

 

Technologia TRIBO
Tribo malowanie proszkowe

Proces ładowania farby przy użyciu metody elektrokinetycznej „Tribo” opiera się na metodzie ładowania tarciowego. W tym przypadku, farba proszkowa podczas aplikacji przechodzi przez elementy wykonane z teflonu PTFE. Za pomocą specjalnych elementów kierowana jest w ruch wirowy, co zwiększa drogę tarcia i w konsekwencji tego procesu farba uzyskuje dodatni ładunek elektryczny względem uziemionego detalu. Dzięki różnicy potencjałów, farba proszkowa przyciągana jest do detalu. W odróżnieniu od metody elektrostatycznej „Corona”, farba ładowana metodą „Tribo” nie porusza się zgodnie z liniami sił pola elektrostatycznego, co ujawnia jedną z zalet „Tribo”, tj. lepsze domalowanie miejsc trudno trudnodostępnych. Dodatkowo, różnica poziomu ładowania jak i rodzaju potencjału względem metody elektrostatycznej powoduje, iż powłoka uzyskana metodą „Tribo” posiada gładszą powierzchnię (mniejszy tzw. „efekt skóry pomarańczy”).

Do ujemnych stron metody elektrokinetycznej należy zaliczyć większe zużycie części zamiennych z uwagi na tarcie farby proszkowej, jak również mniejszą wydajność z uwagi na stopień ładowania farby proszkowej. Wysoka wilgotność powietrza jaka występuje w lakierniach prócz głównego problemu w postaci pogorszenia efektywności ładowania powoduje zwiększoną ilości wyładowań pomiędzy cząstkami farby podczas transportu od podajnika do aplikatora. Wysoka ilość wyładowań jest przyczyną wzmożonego spiekania się cząstek farby i tworzenia tzw. aglomeratów, które w przypadku pojawienia się w napylonej warstwie będą wadą gotowej powłoki.

 

Tech_EN_TRIBO